Styreinformasjon

Generelt Prat, Tips om hjemmesider, tester o.l.

Moderator: Styremedlemmer

Brukeravatar
2re
7200 RPM
7200 RPM
Innlegg: 3017
Registrert: 08 mar 2008, 18:32
Medlemsnummer: 704
Sted: Oslo
Kontakt:
Status: Offline

Årsberetning 2017/18 Oppdatert

Legg inn av 2re »

Årsmøtet 2017 ble avholdt under sommerturen til Frøya. Trønderne arrangerte en fabelaktig sommertur som startet med samling og overnatting på Oppdal, og gikk videre på eventyrlige veier videre ut til Frøya. Der ble det arrangert turer og ikke minst banekjøring på Frøyas kombinasjon av bane og flyplass(!).

Styret har hatt tre styremøter med fysisk oppmøte. Utover det har styret hatt kontakt jevnt og trutt med hverandre på nettet når det det har vært noe. Arinbjørn har fungert som kasserer store deler av året ettersom det har vært en del problemer med endringer av fullmakter i banken. Anders har omsider overtatt som kasserer.

Styret har fulgt opp og forsøkt å støtte Sommerturkomiteen, de som arrangert stand på Oslo Motor Show og Vårmønstringen. Foruten å takke de som arrangerte sommerturen må vi passe på å takke de som arrangerte vår stand på Oslo Motorshow, og da spesielt Sverre (Baldus) og hans særdeles gode halvdel. Strålende innsats og vel blåst!

Rogaland har arrangert egne turer gjennom sesongen og hatt sin nærmest tradisjonelle avslutningssamling hjemme hos en gjestmild Ivar.

Midt-Norge, også kalt Trønderbataljonen, har også arrangert egne turer gjennom sesongen både lokalt og over grensen, og har tradisjonen tro hatt sin avslutning på dertil egnet restaurant.

Østlandet har hatt sine faste treff/turer, og i tillegg har det vært sporadiske turer, bla grensetur. Sesongavslutning har som tidligere vært samling på restaurant. Men i år ble Filmens Hus valgt, og det seiler nok opp som favoritt framover.

Styret har besluttet å ikke kjøpe inn nye medlemsartikler da det ikke har blitt funnet en oppegående løsning for salg, og det heller ikke er noe særlig etterspørsel. Det bindes opp relativt mye penger i innkjøp av varelager, så dette må vurders nøye.

Valgkomiteen har ikke fungert noe særlig, men de 2 som er på valg (Jon Haukland og Mike McNeil) tar på oppfordring gjenvalg. Nå viser det seg senere at Jon Haukland allikevel ikke ser seg i stand til å fortsette, så vi trenger ett nytt styremedlem. Valgkomiteen er orientert om dette.

På vegne av styret
Tore Strøm, leder
2RE
Leder
Orlando - 96 Miata M edition 1.8 Starlight Blue Mica
x Petronella - 96 MX-5 1.6 BRG
"If you can't go fast with 90 horsepower, 900 horsepower won't help you" - Bob Hall, father of the MX-5/Miata
2013 Mazda6 2.0 Vision
2017 Mazda CX-5 Optimum AWD

Brukeravatar
2re
7200 RPM
7200 RPM
Innlegg: 3017
Registrert: 08 mar 2008, 18:32
Medlemsnummer: 704
Sted: Oslo
Kontakt:
Status: Offline

Re: Styreinformasjon

Legg inn av 2re »

Det ble på sommerturen besluttet å utsette hele Årsmøtet til over sommeren og senest innen utgangen av september, da en rekke ting ikke var på plass. Vi kommer tilbake til dette.
2RE
Leder
Orlando - 96 Miata M edition 1.8 Starlight Blue Mica
x Petronella - 96 MX-5 1.6 BRG
"If you can't go fast with 90 horsepower, 900 horsepower won't help you" - Bob Hall, father of the MX-5/Miata
2013 Mazda6 2.0 Vision
2017 Mazda CX-5 Optimum AWD

Brukeravatar
2re
7200 RPM
7200 RPM
Innlegg: 3017
Registrert: 08 mar 2008, 18:32
Medlemsnummer: 704
Sted: Oslo
Kontakt:
Status: Offline

Re: Styreinformasjon

Legg inn av 2re »

Budsjett2018.xlsx
(7.07 kiB) Lastet ned 343 ganger
Budsjett 2018/19
Vedlegg
Budsjett2018 (1).xlsx
(9.37 kiB) Lastet ned 207 ganger
2RE
Leder
Orlando - 96 Miata M edition 1.8 Starlight Blue Mica
x Petronella - 96 MX-5 1.6 BRG
"If you can't go fast with 90 horsepower, 900 horsepower won't help you" - Bob Hall, father of the MX-5/Miata
2013 Mazda6 2.0 Vision
2017 Mazda CX-5 Optimum AWD

Brukeravatar
2re
7200 RPM
7200 RPM
Innlegg: 3017
Registrert: 08 mar 2008, 18:32
Medlemsnummer: 704
Sted: Oslo
Kontakt:
Status: Offline

Årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb

Legg inn av 2re »

Årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb avvikles Lørdag 22.September 2018 kl 14:00
Årsmøtet avholdes på Osloungdommens motorsenter, Hvervenbukta, Ljansbrukveien 33, 1250 Oslo
Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Mvh Styret
2RE
Leder
Orlando - 96 Miata M edition 1.8 Starlight Blue Mica
x Petronella - 96 MX-5 1.6 BRG
"If you can't go fast with 90 horsepower, 900 horsepower won't help you" - Bob Hall, father of the MX-5/Miata
2013 Mazda6 2.0 Vision
2017 Mazda CX-5 Optimum AWD

Brukeravatar
2re
7200 RPM
7200 RPM
Innlegg: 3017
Registrert: 08 mar 2008, 18:32
Medlemsnummer: 704
Sted: Oslo
Kontakt:
Status: Offline

Re: Styreinformasjon

Legg inn av 2re »

Poster dette her også for oversiktens skyld:

Her følger i hvert fall revisjons beretningen:

Til årsmøtet i Norsk MX-5/ Miata Klubb.Revisjonsberetning for regnskapsåret 2017.

Revisors oppgaver:

Foreta en gjennomgang av regnskap, bokføring og bilag for å sikre at regnskapet er korrekt ført og gir en riktig oppstilling av klubbens eiendeler og forpliktelser.
At resultatregnskapet gjenspeiler årets virksomhet.
Å verifisere regnskapet mot uavhengige kilder i den grad det er nødvendig.
Å gi en anbefaling til årsmøtet i klubben hvorvidt årsregnskapet kan godkjennes og styret gis ansvarsfrihet.

I det begrensede materiell revisor har fått tilgang til, fremkommer det av klubben har
kr. 64.010,99 innestående på bank. Dette i henhold til kopier av årsoppgaver fra bankforbindelser mottatt i PDF format. I tillegg til dette har revisor fått opplyst at klubben har kr. 700,- i kontanter. Summen av dette utgjør klubbens egenkapital kr. 64.710.-. I det begrensede fremlagte regnskapsmateriale fremkommer det ingen økonomiske forpliktelser.
Styret fører ingen oversikt over beholdninger av klubbeffekter for salg.

Etter revisors oppfatning har samarbeidet med styret og styrets leder fungert dårlig.

Forbehold:

Revisor har ikke blitt forelagt alle regnskapsrapporter, bilag og bankutskrifter som forespurt og kan ikke uttale seg om annet enn det nevnte bankinnskudd i avsnittet ovenfor.
Det regnskapsmateriale som faktisk er mottatt indikerer manglende oversikt og orden, samt styrets manglende interesse for formalia og økonomiske forhold.


Konklusjon:

Revisor finner på bakgrunn av det ovenstående ikke å kunne gi noen anbefaling vedrørende godkjenning av regnskapet til årsmøtet. Årsmøtet oppfordres til selv til å ta en beslutning vedrørende godkjenning av regnskapet og eventuell ansvarsfrihet til styret basert på styrets redegjørelse i selve årsmøtet.


Oslo 5 september 2018.

Alexander Batschin
Valgt Revisor
2RE
Leder
Orlando - 96 Miata M edition 1.8 Starlight Blue Mica
x Petronella - 96 MX-5 1.6 BRG
"If you can't go fast with 90 horsepower, 900 horsepower won't help you" - Bob Hall, father of the MX-5/Miata
2013 Mazda6 2.0 Vision
2017 Mazda CX-5 Optimum AWD

Mike
Mx5-miata Styret
Mx5-miata Styret
Innlegg: 134
Registrert: 26 okt 2012, 00:27
Medlemsnummer: 1056
Sted: Hafrsfjord
Status: Offline

Agenda for Årsmøte 2018

Legg inn av Mike »

Agenda for Årsmøte 2018

Årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 22.September 2018
Årsmøtet avholdes på Osloungdommens motorsenter, Hvervenbukta, Ljansbrukveien 33, 1250 Oslo
Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Dagsorden:
1.Valg av møteleder,referent og to medlemmer for signering av referatet.
2.Godkjenning av innkalling
3.Godkjenning av årsmøtereferatet fra forrige årsmøte.
4.Valg av valgkomite og revisor
5.Godkjenning av årsberetning.
6 .Godkjenning av regnskap og budsjett 2018
7. Presentasjon av Budsjett 2018.

Innvilging av ansvarsfrihet for styremedlemmene.
Valg av styre:
Leder: Ikke på valg
Styremedlem: På valg 1 År
Kasserer: På valg
Sekretær: På valg
Revisor: På valg
Valgkomité: 2 medlemmer På valg
Forslag fra styret.
Innkommende forslag.
Årsmøtet slutt
----
Medlemsmøte – Eventuelle saker

For Styret:
Sekretær, Mike McNeil
1990 US Miata 1.6L Gul
1991 US Miata 1.6L Classic Red
1995 Swiss MX-5 1.8L Gul
1992 Canadian Miata 1.6L White
1996 Norsk MX-5 1.6L Classic Red

Brukeravatar
Anders
Mx5-miata Styret
Mx5-miata Styret
Innlegg: 571
Registrert: 13 des 2013, 18:03
Medlemsnummer: 1121
Sted: Grimstad og Moss
Status: Offline

Re: Styreinformasjon

Legg inn av Anders »

Anders981 skrev:Her følger regnskapet for 2017. Jeg overtok det fra forrige kasserer som ga opp for ikke lenge siden, og det har gått med mange timer med kontroll og graving for å få det til å stemme.
Regnskapet for 2017 har nå blitt oppdatert etter et telefonmøte med revisor. Forrige innlegg, sitert ovenfor, er slettet for oversiktens skyld.
MX-5 Regnskap 2017.xlsx
(81.61 kiB) Lastet ned 241 ganger

Brukeravatar
2re
7200 RPM
7200 RPM
Innlegg: 3017
Registrert: 08 mar 2008, 18:32
Medlemsnummer: 704
Sted: Oslo
Kontakt:
Status: Offline

Vedr. Årsmøtelokalet

Legg inn av 2re »

Årsmøtet arrangeres som kjent på Osloungdommens Motorsenter Hvervenbukta, Ljansbrukveien 33 kl 14.

OBS! Kjør helt opp på øverste plan!

https://www.google.no/maps/place/Ljansb ... 10.7708688"

Vi satser på å kunne servere kaffe og litt mat
2RE
Leder
Orlando - 96 Miata M edition 1.8 Starlight Blue Mica
x Petronella - 96 MX-5 1.6 BRG
"If you can't go fast with 90 horsepower, 900 horsepower won't help you" - Bob Hall, father of the MX-5/Miata
2013 Mazda6 2.0 Vision
2017 Mazda CX-5 Optimum AWD

Brukeravatar
Anders
Mx5-miata Styret
Mx5-miata Styret
Innlegg: 571
Registrert: 13 des 2013, 18:03
Medlemsnummer: 1121
Sted: Grimstad og Moss
Status: Offline

Re: Styreinformasjon

Legg inn av Anders »

Her følger årsregnskap for 2018 og revisjonsberetning.
Vedlegg
Revisjonsberetning MX-5 2018.docx
(12.03 kiB) Lastet ned 198 ganger
MX-5 Regnskap 2018.xlsx
(84.76 kiB) Lastet ned 213 ganger

Brukeravatar
2re
7200 RPM
7200 RPM
Innlegg: 3017
Registrert: 08 mar 2008, 18:32
Medlemsnummer: 704
Sted: Oslo
Kontakt:
Status: Offline

Årsberetning 2018

Legg inn av 2re »

Sommerturen gikk nok en gang til Daftö utenfor Strömstad (vi var der i 2012 også), og det var nesten ny deltagerrekord med ca 50 biler. Leder var engasjert i turkomiteen. Kansje litt for engasjert skulle det vise seg.

Årsmøtet 2018 ble forsøkt avholdt under sommerturen. Men da det viste seg at regnskap og budsjett ikke ville bli lagt frem, grunnet en serie av uheldige omstendigheter og problemer hovedsaklig knyttet til forrige kasserer, besluttet årsmøtet at det skulle avholdes nytt årsmøte på høsten og senest innen utgangen av september. Nytt årsmøte ble derfor avholdt 22 september på Osloungdommens Motorsenter Hvervenbukta i Oslo, og regnskap, revisjonsberetning og budsjett ble lagt fram og godtatt av årsmøtet.

Styret har hatt sporadiske møter, hovedsakelig via Messenger og Skype grunnet de fysiske avstandene. Styret har fungert godt i perioden etter årsmøtet da vi nå også har en godt fungerende kasserer. Det daglige operasjonelle, innmeldinger og kommunikasjon med vår leverandør av fakturatjenester, utføres av kasserer og leder. Tidligere problemer rundt innmelding synes å være historie og fungerer idag godt.

Styret har forsøkt å følge opp og støtte Sommerturkomiteen, de som arrangert stand på Oslo Motor Show, Autopia i Stavanger og Vårmønstringen. Foruten å takke de som arrangerte sommerturen må vi passe på å takke de som arrangerte vår stand på Oslo Motorshow og Autopia.

Rogaland har arrangert egne turer gjennom sesongen og hatt sin nærmest tradisjonelle avslutningssamling hjemme hos en gjestmild Ivar.

Midt-Norge, også kalt Trønderbataljonen, har også arrangert egne turer gjennom sesongen både lokalt og over grensen, og har tradisjonen tro hatt sin avslutning på dertil egnet restaurant.

Østlandet har hatt sine faste treff/turer. Det ble innført kjøreturer til Drøbak eller Filtvedt istedet for bare å sparke dekk på Akerhuskaia, og det har blitt godt mottatt. Sesongavslutning har som tidligere vært samling på Filmens Hus.

Styret har utredet videre temaet medlemsbutikk. Vi har hatt kontakt bl.a. med NSK som hadde en løsning for dette. Men det viste seg at de var misfornøyde, og har senere også faset ut denne løsningen. Kontakter med andre leverandør har ikke vist håp om lønnsom drift, og vi er henvist til å gjøre alt selv.

Det har lenge vært ønske om en bedre fungerende og mer oppdatert hjemmeside da dette ofte er det første møtet med klubben, og det har vi endelig fått gjort noe med når klubben endelig fikk en ny webansvarlig. Hjemmesiden er etter samarbeid mellom webansvarlig og leder redesignet og blir nå oppdatert så snart vi har relevante nyheter. Forumet er også oppdatert og fornyet. Videre er vi nå tilstede også på Facebook, Instagram og Twitter. Leder og webansvarlig kommuniserer om driftstekniske ting, og leder forsøker å legge ut saker på disse ulike plattformene når vi har noe relevant å komme med eller dele.


På vegne av styret
Tore Strøm, leder
2RE
Leder
Orlando - 96 Miata M edition 1.8 Starlight Blue Mica
x Petronella - 96 MX-5 1.6 BRG
"If you can't go fast with 90 horsepower, 900 horsepower won't help you" - Bob Hall, father of the MX-5/Miata
2013 Mazda6 2.0 Vision
2017 Mazda CX-5 Optimum AWD

Brukeravatar
Anders
Mx5-miata Styret
Mx5-miata Styret
Innlegg: 571
Registrert: 13 des 2013, 18:03
Medlemsnummer: 1121
Sted: Grimstad og Moss
Status: Offline

Re: Styreinformasjon

Legg inn av Anders »

Her følger budsjett for 2020.
Vedlegg
Budsjett2020.pdf
(34.37 kiB) Lastet ned 218 ganger

Låst